Ένας από τους νέους τομείς ασφάλειας στοv οποίο η Wilfred’s SHIELD Security Ε.Π.Ε αναπτύσει δραστηριότητα ειναι αυτός της ασφάλειας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων .

Για το σκοπό αυτό η εταιρία, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο τομέα ασφαλείας, έχει ήδη συνάψει συμφωνία συνεργασίας με εξειδικευμένο διεθνές γραφείο ναυτιλιακών συμβούλων που διαθέτει την αναγκαία εμπειρία, για την εκτέλεση του έργου αυτού βάση του κώδικα του ISPS από τον IMO

Συνεπώς η συνένωση των δυνάμεων της Wilfred’s SHIELD Security Ε.Π.Ε  εκτιμούμε ότι αποδίδει μια υψηλού επιπέδου συνεργασία η οποία μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις απαιτήσεις του διεθνούς κώδικα ασφαλείας πλοίων και λιμένων (ISPS Code), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Μέσω της συνεργασίας αυτής και της πλήρους ενεργοποίησης των στελεχών και των δύο εταιριών προκύπτει ένα, υψηλού επιπέδου, σχήμα ειδικών που μπορεί να φέρει σε πέρας, γρήγορα και αποτελεσματικά ακόμη και την πλέον απαιτητική εργασία γύρω από την ασφάλεια των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων.