Το προσωπικό που εκτελεί την αποστολή αυτή επιλέγεται από τα στελέχη της εταιρίας με ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια από αυτά που θέτει η κείμενη νομοθεσία, για ένα και μοναδικό λόγο, για να παρέχει πραγματική ασφάλεια.

Στόχος είναι το προσωπικό αυτό να καλύπτει, με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, τις διάφορες ανάγκες ασφαλείας των πελατών οι οποίες μεταβάλλονται από περίπτωση σε περίπτωση, με σεμινάρια σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση έχοντας την συνέπεια που απαιτείται εκ μέρους της εταιρίας και της ευελιξίας ως προς την προσαρμογή των επιπέδων ασφαλείας στις απαιτήσεις της κάθε αποστολής ξεχωριστά.

Το προσωπικό ασφάλειας στατικών φυλάξεων, μετά από την αρχική του αξιολόγηση που πραγματοποιείται πριν την πρόσληψή του, αξιολογείται εκ νέου τακτικά και έκτακτα χρονικά διαστήματα τόσο κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του, όσο και εκτός αυτής.

Ειδικότερα, ελέγχεται και επιβεβαιώνεται διαρκώς η εμφάνιση, το θάρρος και η ψυχραιμία του, η εντιμότητα, η εχεμύθεια, το ενδιαφέρον και η επάρκεια για την εργασία, η συνέπεια και η αξιοπιστία του. Η απόδοση του προσωπικού ελέγχεται καθημερινά από τη διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων της εταιρίας από περιπολίες των εποπτών και από αιφνιδιαστικές εφόδους των επικεφαλής των τμημάτων.

Εξάλλου η Wilfred’s SHIELD Security Ε.Π.Ε εκπαιδεύει διαρκώς τα στελέχη της στις νέες τεχνολογίες ασφαλείας, αλλά και στις τεχνικές που αναπτύσσονται διεθνώς, έτσι ώστε να διατηρεί πάντα ένα υψηλότατο επίπεδο απόδοσης και γνώσης που μετουσιώνεται σε καθημερινή πρακτική.

 

• Φύλαξη εγκαταστάσεων

• Άμεση επέμβαση

• Περιπολίες (Patrol)

• Ασφαλή μεταφορά εγγράφων & κοσμημάτων

• Ασφάλεια κτιρίων, υπηρεσιών (Reception duties, τηλεφωνικά κέντρα)

• Ασφάλεια ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

• Ασφάλεια εμπορικών κέντρων

• Περιφρούρηση Συνεδρίων

• Περιφρούρηση Συναυλιών

• Περιφρούρηση συγκεντρώσεων