Η Εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού σε κάθε είδους χώρο. Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πραγματική ανάγκη του εκάστοτε πελάτη.

Επίσης, γίνεται συνεχόμενος έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα μας.

Τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούμε είναι όλα επιλεγμένα βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών που έχουν οριστεί από αρμόδιους φορείς.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:


·         Αρχικοί & Γενικοί καθαρισμοί κτιρίων

·         Καθαρισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

·         Καθαρισμός μοκετών

·         Καθαρισμός υαλοπινάκων

·         Εργοταξιακοί καθαρισμοί

·         Βιολογικοί καθαρισμοί

·         Καθαρισμοί επαγγελματικών χώρων