Σήμερα η Wilfred’s SHIELD Security ΕΠΕ με το έμπειρο προσωπικό της και την τεχνογνωσία της στον χώρο των φυλάξεων, έχει να επιδείξει ένα αξιόλογο έργο στο τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που της παρέχει τα εχέγγυα να κινηθεί ταχύτερα σε νέους κλάδους της ασφάλειας.
 
Οι σημερινές συνθήκες, τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε εθνικό, αναδεικνύουν την ανάγκη επίτευξης υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας, δεδομένου ότι η ασφάλεια αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών. Η Wilfred’s SHIELD Security ΕΠΕ έχει γνώση της σπουδαιότητας του έργου της ασφάλειας που επιτελεί, είτε αυτό αφορά σε μικρή, είτε σε μεγάλη κλίμακα, είτε αφορά σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είτε σε οργανωμένες μονάδες, ανεξάρτητα από τον όγκο τους.
 
Για το λόγο αυτό, πέραν των, υψηλού επιπέδου, υποδομών, τόσο σε έμψυχο, όσο και σε άψυχο υλικό που διαθέτει, συνεργάζεται πάντα με ειδικούς που διαθέτουν αναγνωρισμένη εμπειρία σε επιμέρους τομείς ασφαλείας, ώστε να προσφέρει κάθε στιγμή τις καλύτερες λύσεις σε κάθε πρόβλημα ασφαλείας, με την οικονομικότερη πρόταση.
 
Το προσωπικό που εκτελεί την αποστολή αυτή επιλέγεται από τα στελέχη της εταιρίας με ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια από αυτά που θέτει η κείμενη νομοθεσία, για ένα και μοναδικό λόγο, για να παρέχει πραγματική ασφάλεια.

Στόχος είναι το προσωπικό αυτό να καλύπτει, με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, τις διάφορες ανάγκες ασφαλείας των πελατών οι οποίες μεταβάλλονται από περίπτωση σε περίπτωση, με σεμινάρια σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση έχοντας την συνέπεια που απαιτείται εκ μέρους της εταιρίας και της ευελιξίας ως προς την προσαρμογή των επιπέδων ασφαλείας στις απαιτήσεις της κάθε αποστολής ξεχωριστά.
Δεκάδες υψηλά πρόσωπα εμπιστεύονται και επιλέγουν τις υπηρεσίες της Shield Security για την προσωπική τους προστασία.

Για την ασφαλή μεταφορά τους, η Shield Security παρέχει ειδικά εξοπλισμένα μέσα μετακίνησης, ενώ το προσωπικό εκπαιδεύεται σε πιθανά σενάρια κινδύνου ειδικά για κάθε περίπτωση.
Ένας από τους νέους τομείς ασφάλειας στοv οποίο η Wilfred’s SHIELD Security Ε.Π.Ε αναπτύσει δραστηριότητα ειναι αυτός της ασφάλειας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων .

Για το σκοπό αυτό η εταιρία, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο τομέα ασφαλείας, έχει ήδη συνάψει συμφωνία συνεργασίας με εξειδικευμένο διεθνές γραφείο ναυτιλιακών συμβούλων που διαθέτει την αναγκαία εμπειρία, για την εκτέλεση του έργου αυτού βάση του κώδικα του ISPS από τον IMO
Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων συναγερμού Διεξαγωγή μελέτης ασφαλείας και υλοποίηση εγκατάστασης συστημάτων τεχνολογίας αιχμής

Υπηρεσίες κέντρου λήψης σημάτων Αναλαμβάνεται η παρακολούθηση σήματος συναγερμών ανεξαρτήτως μάρκας και παρέχονται όλες οι συναφείς με το Κέντρο Λήψεως Σημάτων υπηρεσίες, όπως η ενημέρωση φυσικών προσώπων, η κλήση Αστυνομίας, η επέμβαση με περιπολικά οχήματα κ.α..